top of page
Search

בין האקוטי ל-"חלון ההזדמנויות"

(English below)


לגוף בתוכו אנחנו חיים יכולות פנומנליות לסרוק, לאתר ולעבד אזורים או איברים במצוקה, חבלה, או טראומה. יש לו גם יכולות לשלוח איתות ומסרים אותם נפענח בצורת תסמינים של: חום, אדמומיות, נפיחות, אי-נוחות, כאב, מגבלת תנועה, חולשה, נימול, צריבה, דקירה ועוד ובאותה נשימה יש לו לגוף גם יכולות התאוששות, ריפוי והחלמה מדהימים.


מצב אקוטי, או חריף, מתפרץ בד"כ בפתאומיות ונמשך זמן קצר יחסית והוא מאותת שמשהו לא תקין,

שקיים "מצב חירום", ומופיע גם במקרים של פציעה, מחלה, זיהום או ניתוח ולעיתים גם עשוי להיות מלווה בחרדה ובמתח נפשי. התסמינים לכאב תלויים ב: מיקום, בסיבה ובסף הכאב האישי של כל אחד.


המושג "חלון הזדמנויות" הוא ביטוי שכיח בהקשר של תהליך שיקומי בו ממליצים לנצל באופן מיטבי פרק זמן בו הגוף יכול וצריך להדביק פערים על-מנת לחזור לתפקוד קודם וטוב ככל שניתן.

אולם מכיוון שכל אדם הוא ייחודי, גם הכאב מתבטא באופן ייחודי, וחוויות הכאב הסובייקטיבית מתכתבת גם באופן פסיכולוגי ורגשי ולא רק כמצוקה פיסיולוגית. פעילות משקמת שאינה תואמת את מצב המטופל, כאשר הכאב אקוטי-חריף, ודוחפת לעבר אותו "חלון הזדמנויות" תייצר ניגוד מסרים מצב בו הגוף והאדם יצרו בסופו של דבר תגובת רתיעה ו"חוויה" שלילית שיביאו לאנטגוניזם, לרגרסיה או לסטגנציה בתהליך השיקומי.


אותות הכאב מועברים ע"י תאים עצביים באזור שנפגע (או שבסכנת פגיעה) תאי עצב קטנים מסוג S

ובעזרת קולטנים הקרויים "נוציספטורים" המצויים בכל הגוף שולחים מסר חשמלי אל "שער הכאב" הממוקם בחוט השידרה ומשם אל המוח. על המטפל למצוא את הדרך אל אדם הנמצא מולו, ולפגוש אותו במספר מישורים במקביל: פיסי, מנטאלי, רגשי ולייצר באמצעות מגע טיפולי עוטף ורחב סביב האזור הכאוב לצד תמיכה ורבאלית (הכוללת מידע והסבר) ובכך לאפשר נכונות ופתיחות של הגוף לביצוע תנועה או פעולה.

המגע הרחב פוגש תאי עצב גדולים מסוג L אשר מעבירים מסר חשמלי, תחושתי שונה, נעים יותר ומרגיע אל "שער הכאב".

מגע מסוג זה יטביע ברקמות השונות (איבר, שריר, עצם) חוויה חיובית ומסר של בטחון, בטיחות ואמון

ישקלל מחדש את סף עוצמת הכאב ביחס לפונקציונאליות (תפקוד, טווח תנועה וכוח)

ויניע את הגוף קדימה לתוצאות הישגיות ומהירות יותר של פעילות משקמת ואל עבר התאוששות ריפוי והחלמה.


Between the acute and the "window of opportunities"


The body within which we live has phenomenal abilities to scan, locate and process areas or organs in distress, injury or trauma. It also has the ability to send signals and messages that are decoded in the form of symptoms: fever, redness, swelling, discomfort, pain, limitation of movement, weakness, paresthesia, burning, stinging and more sensations and in the same time the body also has a powerful recovery and healing abilities.


An acute condition usually erupts suddenly and lasts a relatively short time and signals that something is wrong, that there is an "emergency" situation, and appears in cases of injury, illness, infection or surgery and can sometimes be accompanied by anxiety and stress. The symptoms of pain depend on the location, cause and threshold of each person's personal pain.


The term "window of opportunity" is a common expression in the rehabilitative process context, it is recommended to make the best use of a period of time in which the body can and should "catch up" in order to regain previous functioning capabilities.

But because each person is unique, pain is expressed accordingly and the subjective.

Pain experiences correspond both psychologically and emotionally and as well as physiological distress. Restorative activity that does not match the patient's condition, when the pain is acute-sharp, and pushes toward that 'window of opportunity' will create a conflicting message in which the body and mind of the person give rise to feelings of reluctance, this will cause resistance by the body, antagonism and a negative experience that will hold back the the trauma such as inflammations, stagnation in pain, lock of motion and will be in the way of rehabilitation process.


The pain signals are transmitted by small nerve cells "S" in the affected area (or at risk of injury) with the help of receptors called "nociceptors", which are found throughout the body and send an electrical message to the "pain gate" located in the spinal cord and from there to the brain.

The aquatic bodyworker must find the way to the person in front of him, and meet him on several levels simultaneously: emotional, mental and physical (accompanied by verbal explanation) and through enveloping and embracing contact-touch on the painful area.

This type of quality of touch meets large nerve cells "L" that transmit to the "pain gate" an electrical, sensory of a different message, more pleasant and calming that will imprint in the various tissues (organ, muscle, bone) a positive tension experience and a message of security, safety and trust, thus updating and re-weighing the threshold and intensity of pain relative to functionality (function, range of motion and strength) moving the body forward to healing that will ultimately lead to faster and more achievable results of restorative activity, and towards full recovery.
5 views0 comments
bottom of page