top of page
Search

Philosophy meet Practice - פילוסופיה פוגשת תרגול

Updated: Oct 26, 2022


(English below)

שאלה שפוגשת אותי בכל פעם מחדש כאשר אני במים מתרגל היא מה קודם למה:

הפילוסופיה או התרגול (טיפול). האם במהלך תרגול (טיפול) מתהוות להן תובנות ומודעות המתגבשות לכדי פילוסופיה או שמא הפילוסופיה (תיאוריה) היא זו שמולידה ויוצרת את התרגול.

כפי שהאדמה תוחמת את המים ויוצרת עבורם "כלי קיבול", מקנה להם מסגרת ו"יציבה" להתמלא ולמלא,

להיות מה שהם; חומר "חי" על שלל תכונותיו כך גם המים משקפים לאדמה את מה שהיא אינה מציעה או חסרה: תנועה, זרימה, קלילות אדפטציה ויצירה. למעשה הפילוסופיה והפרקטיקה הן בלתי נפרדות, אין לפני או אחרי, מעל או מתחת. הן נוצרות זו מזו. תומכות ומשלימות אחת את השניה, מפרות ומזינות, משקפות ומאזנות וכותבות אחת את השנייה.

לא ניתן לטפל באופן מעשי ללא עקרונות טיפול וקווי יסוד, המהווים ויוצרים יחד גישה ואמונה בדרך - פילוסופיה.

והפילוסופיה אינה יכולה להתקיים ולקבל תוקף אם התרגול אינו מאשר ומוכיח סטטיסטית ו"הלכה למעשה" הצלחה או הישג של תנועה ומגע באופן וזמן מסויים (וויסות מידת עוצמה ונפח ותזמון).

המושג ״יין יאנג״, בתרגום מילולי: "הצד האפל והצד המואר של ההר", מקורו בפילוסופייה הסינית ומתאר את שני הכוחות המנוגדים אך משלימים המצויים בכל הדברים ביקום.

״יין ויאנג״ הם תיאור של ניגודים משלימים ולא דבר מוחלט. כוחות בטבע ברובם ניתנים לחלוקה של מרכיבים המציינים את מצב ה״יין והיאנג״ שלהם, ובדרך כלל שני אלה נמצאים בתנועה ולא במצב מקובע ומוחלט.

ה״יין״ הוא העיקרון ה״קולט״ ו״יאנג״ העיקרון הפעיל, הנראה בכל צורות השינוי וההבדל כמו המחזור השנתי (חורף וקיץ), הנוף (גוון פונה לצפון ובהירות דרומה), צימוד מיני (נקבה וזכר).

ה״יין והיאנג משמשים״ לעיתים קרובות כדרך לתיאור חוסר איזון וביטוי של סימפטומים ומחלה אך באותה המידה ישלימו את האופן כיצד לטפל בה. תהליך טיפולי יתבטא בשינויי המתהווה בהדרגה; התחלה, מרכז ואל השיא וסיום.


הפילוסופיה והתרגול שלי במים הן המחשה והרחבה של הסמל והמושג "יין ויאנג"

~ הפילוסופיה תיוצג על-ידי ה"יין", התרגול על-ידי ה"יאנג".

~ מים - "יין", יבשה - "יאנג".

~ נשיפה - ״יין״, שאיפה - ״יאנג״.


~ לנקודת מבט ההוליסטית והאלטרנטיבית של תפיסת המזרח, ״יין״יהיה ב "Non doing" - ״הייה ותן להיות״

וה ״יאנג" -תומך בתפיסה המדעית של המערב בעשייה - "Doing״.


~ וויסות החושים והמודעות ביחס אל מה שקורא בחוץ ("יאנג") אל מול מה שמתרחש בפנים ("יין")

מערכת העצבים הסימפטתית ( FFF - Fight, Flight, Freeze) מול מערכת הפרא-סימפטתית

(RD - Rest & Digest)

~ החיבור בין הכבידה והיעדר הכבידה: "Gravity within non gravity"

חשיבות כוח הכבידה והערכים שהוא מייצג: תמיכה, יציבות והתקרקעות ("יאנג") מול הפחתת הכבידה במים באופן חלקי עד לכדי תחושה מלאה של ציפה בחלל. מה שוקע (״יאנג״) ומה צף על-פני המים (״יין״).


~ לטעמי, עבודה טיפולית "מעגלית" מתכתבת לא מעט עם הסמל המעגלי של "יין ויאנג", התנועה המעגלית משפיעה על הגוף ויוצרת הארכה והתארכות, המעגליות יוצרת אולי תנועה של "סחרור", אשר פותחת צוהר אנרגטי התעלות וטרנספורמציה, העבודה המעגלית יוצרת גם מרחב לתחושות ורגשות באמצעות תנועות מעגליות עוטפות לצד מגע המביא גם אינטימיות. העבודה במעגליות יכולה לנוע לשני הכיוונים, יכולה להתחיל לאט ובזהירות כמו ה"יין" ולהגדיל כמו ה"יאנג" וכן הלאה חזרה ל: "יין".


~ הדיאלוג בין מטפל ומטופל:

״לכל "נותן חייב להיות "מקבל" ולכל "מקבל" חייב להיות "נותן"

T .Harv Eker.


~ מתי "הידיים מקשיבות, "יין", ומתי "הידיים עובדות", "יאנג", ״Listening hands & Hands on work״.

אייכות המגע של ידיי המטפל במהלך טיפול ושילוב בין מגע ״מקשיב ומובל״ אינטאיטיבי והוליסטי למגע שהוא שיטתי וטכני.

הגרעין השחור שבשטח יאנג מייצג את ה-"יו", כלומר מה שנראה לנו כקיים באופן גשמי.

הגרעין הלבן לעומת זאת מייצג את ה-"וו", כלומר את מה שנראה לנו כבלתי קיים באופן גשמי אבל גם הוא בעל משמעות. תמיד נוכחת תזכורת של אחד מהשניים "הקשבה מול עשייה".


A fundamental question that I find each time when I'm in the water, practicing by giving treatments, is what comes before what: The philosophy or the practice.

Does practice (Aquatic Bodywork) give rise to insights and awareness that crystallize into philosophy or is philosophy (Theory) the one that creates and gives birth to practice.

As the earth encloses the water and creates a receptacle for it, earth gives the water a frame and form to fill in and fulfill it’s meaning: a living" material with a multitude of properties-

water reflects back to the earth everything it offers in return: movement, flow, lightness, adaptation and creativity.

In fact they are inseparable, there is no before or after, above or below.

They were created from each other-supporting and complementing each other, nourishing, reflecting and eternally intertwining.

It is not possible to offer therapeutic treatments (with practice) without having principles and guidelines, which together constitute and create the approach and beliefs of the treatment.

And the philosophy cannot exist by itself if the practice does not refine and polish a movement or quality of touch , in a formed final way (regulation of time, intensity and volume and timing),

with statistically proven success or achievement.


The term "Yin Yang", literally: "the dark side and the light side of the mountain", originates in Chinese philosophy and describes the two opposing but complementary forces found in all things in the universe. In Chinese cosmology, the universe creates itself out of a primary chaos of material energy, organized into the cycles of "Yin & Yang" and formed into life and objects.

Usually these two are in motion and not in a fixed and absolute state.

"Yin" is the receptive and "Yang" the active principle, seen in all forms of change and difference such as the annual cycle (winter and summer), the landscape (north-facing shade and south-facing brightness), sexual coupling (female and male).

The "Yin" & "Yang" are often used as a way to describe an imbalance and expression of symptoms and disease but will also complement and show the way of how to treat and cure it.

In the treatment process that is gradually emerging; like in the "Yin Yang" symbol,

there's a beginning, a middle and a peak, when there is always a reminder in the center of each of the two: “the listening" - "Yin" vs "the doing" - "Yang".


My philosophy and practice in water is an extension of the symbol and concept of "Yin & Yang",

~ The philosophy will be presented by "Yin", the practice is "Yang"

~ The Water element is "Yin", the Earth element (land) is "Yang"

~ Exhalation - "Yin", inhalation - "Yang"


~ Connecting the importance of gravity values in water: support, stability, and grounding.

What sinks to the bottom as "Yang". "Yin" represent: flow, movement, and creativity, what floats on the surface in "non gravity".


~ Eastern holistic alternative approach is "Yin" as a "non doing" point of view: "Be and let be"

versus the scientific Western approach that is about the "doing", "Yang".


~ For me, "circular" therapeutic work corresponds quite a bit with the circular symbol of "Yin & Yang", the circular movement affects the body and creates extension and lengthening, the circularity creates perhaps a movement that raises a little "vertigo", which opens an energetic window, the circular work can create a space for emotional sensations through enveloping by the movements and touch bringing intimacy as well. The work in circularity can move in both directions, can start slowly and carefully like the "Yin" and increase like the "Yang" and so on back to: "Yin".


~ The autonomic regulation of our nervous system and senses in reference

to the "Outside" as "Yang" (The sympathetic nervous system, "FFF" - Fight, Flight, Freeze) verses our body awareness of what happens "on the Inside" as "Yin" (the parasympathetic nervous system, "RD" - Rest and Digest).


~ The dialogue between the "Giver" ("Yang") and "Receiver" ("Yin")

"For every "giver" there must be a "receiver"

and for every "receiver" there must be a "giver", T .Harv Eker.

~ "Listening hands" to "Hands on work"

Combining types of quality of touch: holistic touch to a "correct-manual-handling touch"

When the "Giver" (The Aquatic bodyworker) uses his "listening hands" ("Yin") to connect, engage or collect information from receiver's body tissues to when the "Giver" is shifting to "hands on work" ("Yang") using diverse bodywork tools in a skilled way.10 views0 comments
bottom of page